• یادگیری لذت‌بخشزبان فارسی

  بیش از ۳۰۰۰ صفحه درس، تمرین، آزمون، انیمیشن‌های جذاب، بازی‌، سرگرمی، داستان، پازل و …

  همین امروز آغاز کنید …

 • صرفه‌جوییدر زمان و هزینه

  دسترسی به درس‌ها در هر زمان و صرفه‌جویی فراوان در هزینه‌های رفت‌و‌آمد،کتاب‌های درسی، آموزگار و …

  همین امروز آغاز کنید …

 • نسخه‌ آزمایشیرایگان

  نسخه‌ آزمایشی رایگان، پنجره‌ای کوچک به‌سوی روش‌های نوین آموزش زبان فارسی …

  همین امروز آغاز کنید …

 • گزارشپیشرفت

  گزارش‌های دوره‌ای و زمان‌بندی شده از وضعیت پیشرفت دانش‌آموز (در درس‌ها و آزمون‌ها) به خانواده‌ …

  همین امروز آغاز کنید …

فارسی آنلاین App Store

ورود دانش‌آموزان

نام‌نویسی دانش‌آموزان

راهنمای خانواده‌ها

like_us_facebookA-copy

Tel: +1 (818) 647-1818

9 – 16 PST, Monday – Friday

فارسی آنلاین به‌دور از هرگونه گرایش‌های فرهنگی، نژادی و سیاسی این نام را برای خود برگزیده است. 
رسالت فارسی آنلاین همانا آموزش زبان شیرین پارسی یا فارسی به فارسی‌زبانان سراسر گیتی است، به‌ویژه آنان‌که دسترسی به مدرسه‌ها، آموزگاران و کتاب‌های معتبر در این زمینه را ندارند. برای فارسی آنلاین مهم آن است که فارسی‌زبانان بتوانند سخن گفتن، نوشتن و خواندن این زبان را به فرزندان خود بیاموزند. فارسی آنلاین تلاش می‌کند تا خود را از ژرفنای ناسازگاری‌ها پیرامون زبان فارسی بیرون کشد و این زبان را به رایج‌ترین شکل آن آموزش دهد. فارسی آنلاین بهبود ساختار زبان فارسی را به استادان این امر وا‌می‌نهد…

 

ادامه نوشته