حفظ زبان مادری در مهاجرت – بخش دوم

Comments are closed
Posted by

immigration1

در خانواده های مهاجر، دیدگاه فرزندان در سنین جوانی نسبت به یادگیری زبان فارسی متفاوت است: دانستن زبان مادری نشان دادن هویت است؛ ارزش گذاری دیگری دارد؛ برتری به حساب می آید.

“رضا”، بیست سال دارد. به تازگی به کلاس یادگیری زبان فارسی می رود و در کنار بزرگسالان آلمانی زبان، فارسی می آموزد .از اینکه در کودکی والدینش او را به یادگیری زبان فارسی وا نداشته اند عصبانی است : ” وقتی کوچک بودم یادگیری آسانتر بود. من از حرف زدنم هم راضی نیستم. با من در خانه فارسی حرف نمی زدند. درست نمی دانم چرا. حالا من دارم یاد می گیرم. خجالت می کشم که فارسی نمی دانم. این مثل این است که یک فرانسوی، زبان فرانسه نداند. چه فرقی می کند.”

“ایمان” یکساله بوده که به همراه پدر و مادرش به آلمان آمد. یادگیری زبان فارسی برایش امکانی است که بتواند نشریات ایرانی را بخواند و بعد با دوستان آلمانی اش درباره اخبار آنها حرف بزند.

برای یادگیری زبان فارسی در آلمان تنها خواست والدین و یا نوجوان کافی نیست. ابزار یادگیری این زبان در همه جا در دسترس نیست. در شهرهای کوچک و یا جاهایی که تعداد ایرانیان کم است امکان آموزش زبان فارسی هم وجود ندارد. این موضوع به خصوص برای ایرانیانی که به عنوان پناهنده در مکان های دور افتاده در آلمان زندگی می کنند، تقریبا غیر ممکن است. 

 -ناهید کشاورز 

Related Posts

Comments are closed.