۲۱ فوریه روز جهانی بزرگداشت زبان مادری

Comments are closed
Posted by

1654347_217838558405682_103265796_n

امروز، ۲۱ فوریه روز جهانی بزرگداشت زبان مادری است. نام‌گذاری این روز در کنفرانس عمومی سازمان یونسکو در سال ۱۹۹۹ به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده‌ است چرا که مرگ هر زبان به معنای از دست رفتن مجموعه‌ای از فرهنگ، تاریخ و آداب گروهی از ساکنان زمین است. گروه فارسی آنلاین این روز را گرامی می‌دارد.

Comments are closed.